Bedrijven opzoeken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Ziekteverzuim voorkomen?

Een zieke werknemer bezorgt werkgevers vaak hoofdpijn. Een paar dagen afwezigheid valt over het algemeen nog wel te overzien. Maar wat als de werknemer langdurig ziek is en bijvoorbeeld een burn-out heeft? Het is belangrijk dat je bij zieke werknemers snel en adequaat handelt.

De Wet Verbetering Poortwachter klinkt de meeste ondernemers wel bekend in de oren. Deze wet bevordert dat het aantal langdurig zieke werknemers teruggedrongen wordt. Werkgever en werknemer moeten zich – samen met een arbodienst of bedrijfsarts – inspannen voor re-integratie. Het liefst wil je natuurlijk ook dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Je bent immers verplicht om bij ziekte maar liefst twee jaar lang loon door te betalen.

Een verzuimende medewerker kan al gauw zo’n 250 euro per dag kosten. Met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,8% in 2014, blijkt dus wel dat ziekteverzuim een kostbare zaak is voor werkgevers. Veel voorkomende niet medische oorzaken van ziekteverzuim zijn: arbeidsconflict, onrustige thuissituatie en ‘uitgekeken op het werk zijn’. Het belang van de oorzaak van het verzuim is, onder andere, dat de werkgever alleen in het geval van een ziekte als verklaring voor het verzuim het loon in Nederland minstens 70% moet doorbetalen. Een werkgever zou er dus baat bij hebben als hij of zij de gezondheid van de werknemers van zo hoog mogelijke kwaliteit zou kunnen houden. Een hulpmiddel hierbij kan bijvoorbeeld een assessment zijn. Bij een assessment denkt u waarschijnlijk aan het aannemen van personeel. Dit is een mogelijkheid, maar er zijn verschillende soorten assessments die op vele manieren in kunt zetten. Zo kunt u er voor kiezen om een ontwikkelassessment af te nemen onder uw personeel. Een ontwikkelassessment kijkt waar de kansen liggen op gebied van doorstromen en ontwikkeling van uw personeel. Het potentieel van een medewerker wordt hierbij getoetst aan een in de toekomst te behalen niveau.

 

http://loopbaannederland.nl/