Bedrijven opzoeken
Image default
Aanbiedingen

Extreme sporten kunnen een hulp zijn bij posttraumatisch stressstoornis

Volgens depsycholoog.nl is het aantal doden in Nederland onder de soldaten die van uit een oorlogsgebied terug naar huis komen echt wel verbluffend. Veel psychologen denken dat het is omwille van het feit dat de soldaten gewoon geworden zijn aan de adrelaninestroom, aan de angst , en de chemische reacties die in de hersenen plaatsvinden bij dergelijke krankzinnige omstandigheden als de oorlog. Dit alles veroorzaakt bij teruggekeerde soldaten dat ze risico’s nemen met hun auto, hun quad, hun jet ski’s en andere prestatie gericht speelgoed. Waarom ? Wel omdat het dagelijks leven in de burgerlijke maatschappij in vergelijking echt wel vervelend kan zijn.

Een ander probleem van soldaten die teruggekeerd zijn en een waarvan we ons allemaal bewust zijn door de vele artikels in de kranten en tijdschriften, in TV uitzendingen en documentaires, is de posttraumatische stressstoornis. Gelukkig leren psychologen hoe ze twee vliegen in één klap kunnen treffen en ontwikkelen ze therapieën voor deze psychologische items : het zijn immers uitdagingen waarmee elke soldaat te kampen heeft in mindere of meerdere mate wanneer hij terug in het gewone leven terecht komt.

Nu kunnen teruggekeerde soldaten extreme sporten gaan beoefenen, maar veiligheidscoördinatoren en anderen begeleiden hen in dit proces. Zo kunnen ze nog steeds die adrelaninestroom ervaren nu echter zonder enig risico. Het ziet er wel risicovol uit, maar wanneer professionals hen begeleiden doorheen het proces, houdt het niet zoveel risico’s in.

Welke vormen van extreme sporten kunnen nuttig zijn bij een posttraumatische stoornis zal je je afvragen.

Skydiven, Wild water rafting, Paintball, Afdaling skieën en Quad racen.

Dat zijn slechts enkele sporten die men teruggekeerde soldaten kan laten doen om hen van hun posttraumatisch stressstoornis af te helpen en het probleem , nl. de nood aan die sterke adrenalineopstoot die ze in het leger nodig hadden, op te lossen. Ik hoop echt dat je daar even over nadenkt en dat je zal begrijpen waarom het nuttig is om daar geld aan te besteden, en eveneens hoe het mannen en vrouwen in uniform helpt om veilig terug in de maatschappij opgenomen te worden. Denk daar eens aan 

 Dit artikel werd geschreven door het editoriale team van depsycholoog.nl (in Rotterdam).

Bekijk eens de website voor verwante artikelen en andere interessante onderwerpen.