Bedrijven opzoeken
Image default
Bedrijven

Wat is het NVIC?

Het NVIC staat voor Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Dit Centrum staat centraal in Nederland als het gaat over giftige stoffen. Voor professionele werknemers zoals de GGD of de dierenarts is er door het NVIC een website opgesteld genaamd Vergiftigingen.info. Deze is alleen toegankelijk vanuit professionele hulpverlening. Als het om particulieren gaat dan wordt er vanuit gegaan dat deze particulieren eerst contact opnemen met bijvoorbeeld de huisarts. De huisarts zal vervolgens zelf de benodigde stappen ondernemen en eventueel informatie opvragen bij het NVIC.

Oorsprong

De behoefte aan meer informatieverlening als het op vergiftigingen aan komt, is eigenlijk ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Er ontstond namelijk een periode waarin de chemicaliën die je in je huishouden vindt steeds meer toenamen, en daarmee ook de vergiftigingen. Eerst lag de informatieverlening bij de toenmalige versie van het RIVM, maar vanaf 1959 is hier een aparte dienst voor aangesteld. Deze dienst werd later het NVIC.

Niet alleen gevaarlijke stoffen

Niet alleen wanneer bijvoorbeeld je kind een schoonmaakmiddel heeft binnengekregen is het NVIC aanwezig. Ook wanneer er een landelijke dreiging ontstaat door bijvoorbeeld een chemische aanval, of wanneer er sprake is van een giftige beet van een slang. Voor al deze zaken heeft het NVIC (soms) zowel een informerende taak aan een breed publiek als de taak om antisera te produceren. Dit is ook de reden dat het NVIC up-to-date moet blijven en snel moet kunnen reageren. Op jaarlijkse basis ontvangt het NVIC zo’n 35.000 tot 50.000 verzoeken tot informatieverlening als het gaat om giftige stoffen.

MSDS Sheet

Informatieverlening kan via een landelijke campagne gaan, maar ook eventueel via bijvoorbeeld een MSDS sheet die wordt opgesteld om professionals te informeren over hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke stoffen. Zo’n MSDS sheet (veiligheidsinformatieblad) zorgt ervoor dat er geen misvattingen kunnen ontstaan over hoe iemand verantwoordelijk moet omgaan met stoffen. Dit is belangrijk om onder andere vergiftiging, maar ook bijvoorbeeld ontbranding met als gevolg explosies te voorkomen. Over het algemeen wordt een MSDS sheet echter vanuit de leverancier van een stof geleverd bij de eerste levering, of bij elke keer dat er daarna iets veranderd aan de stof dat op het formulier hoort te staan. Ook kan men altijd bij de leverancier een nieuw formulier opvragen als dit nodig is.

https://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/