Bedrijven opzoeken
Image default
Dienstverlening

Wat is een VOG?

Als je voor sommige beroepen in aanmerking wilt komen, dan moet je een VOG kunnen overhandigen. Maar waarom is dit nodig en wat is het?

Een VOG staat voor verklaring omtrent het gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat jouw justitiële verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een specifieke taak, functie of beroep in de samenleving. Bij de aanvraag van een VOG bekijkt Justis of je in het verleden strafbare feiten hebt gepleegd. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je een risico vormt voor de functie die je wilt gaan beoefenen. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor het ene beroep, maar niet voor het andere. Een snelheidsovertreding heeft bijvoorbeeld alleen invloed als je een taxichauffeur wilt worden.

Wanneer je als werkgever een VOG moet ontvangen van een eventuele toekomstige werknemer, vraag dan altijd naar het origineel. Zo kun je er zeker van zijn dat het niet om een vervalsing gaat. Bij twijfel kun je als werkgever altijd contact opnemen met Justis.

Wat is een VOG RP?

Er zijn ook VOG’s die niet voor mensen zijn bedoeld, maar aan rechtspersonen zoals bedrijven en organisaties. Dit heet een VOG RP. Met een VOG RP kunnen bedrijven en organisaties aan partners, overheden en andere bedrijven aantonen dat ze geen strafbare feiten op hun naam hebben staan. Met een VOG RP laat je als bedrijf dus zien dat je in staat én betrouwbaar bent om de taak uit te voeren. Een VOG RP wordt daarom meestal gebruikt bij een contractafsluiting of om lid te worden van een organisatie.

https://www.vognodig.nl/