Bedrijven opzoeken
Image default
Dienstverlening

Verplichte notariële diensten bij persoonlijke en/of familiesituaties

Een notaris biedt hulp om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Denk hierbij aan het geven van deskundig, juridisch advies bij het opstellen van officiële akten, zoals testamenten. In sommige gevallen is het verplicht om naar de notaris te gaan, in andere gevallen niet. In deze blog lees je meer over het verplicht inschakelen van een notaris bij persoonlijke en/of familiesituaties. Dit is in de volgende drie gevallen verplicht:

Het opstellen van een testament

Bij het opstellen van een testament is het verplicht om een notaris in te schakelen. In je testament leg je vast wat er gebeurt met je geld, bezittingen en schulden nadat je overleden bent. Hierbij maakt iedereen zijn eigen testament. Je kunt bijvoorbeeld geen testament samen met je partner opstellen. Zodra er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wil je dit graag anders dan hoe het vastgelegd is in de wet, dan moet je een notaris inschakelen. De notaris zal dan met jou gaan kijken naar je situatie en zal je informeren over de gevolgen voor de erfgenamen. Dit kun je bijvoorbeeld laten doen bij Novia kantoor. Om een testament op te mogen stellen, moet je wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat je in staat moet zijn de gevolgen van het testament te begrijpen. Als de notaris hier zijn of haar twijfels over heeft, zal hij geen testament met je op kunnen stellen. Ook kan het zijn dat er achteraf wordt vastgesteld dat je op het moment van het opstellen van het testament niet wilsbekwaam was. In dat geval kan het testament ongeldig verklaard worden. Ben je wel wilsbekwaam, dan blijft het testament geldig totdat er eventueel een nieuw testament opgesteld wordt.

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Ook bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is het inschakelen van een notaris verplicht. Ook hier geld dat zodra je niks laat vastleggen, de wet automatisch een aantal rechten en plichten regelt nadat je getrouwd bent of een partnerschap bent aangegaan. Wil je dit anders regelen dan volgens de standaard wet, dan moet je dus een notaris inschakelen. Ook voor deze zaken kun je bij Novia kantoor terecht. Zo kan er vastgelegd worden welke bezittingen en schulden gezamenlijk zijn en welke apart. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn zodra je een eigen onderneming hebt en je zakelijk en privé graag gescheiden wilt houden. De notaris kan hierbij advies geven over wat hem het beste lijkt voor de specifieke situatie. Vervolgens kan hij het in een overeenkomst vastleggen en officieel maken. Ook voor het veranderen of opheffen van de voorwaarden moet je naar de notaris.

Het periodiek schenken aan een goed doel, vereniging of genootschap

Volgens de belastingdienst is het in sommige gevallen verplicht om naar een notaris te gaan bij een periodieke schenkingsovereenkomst. Er zitten immers een aantal fiscale haken en ogen aan periodieke schenkingsovereenkomsten. Soms kun je giften aan een goed doel, vereniging of genootschap aftrekken van de inkomstenbelasting en het goede doel, de vereniging of de genootschap zelf hoeven vaak geen belasting te betalen over de schenking. Je kunt de periodieke giften aftrekken van de inkomstenbelasting in een aantal gevallen. Het kan als je schenkt aan een goed doel met de ANBI-status of een vereniging. Ook kan het als je vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie schenkt. Verder is het mogelijk als je de schenking in een overeenkomst of notariële akte regelt. Het maken van een overeenkomst doe je vaak met het goede doel zelf via een modelovereenkomst op hun site. Het regelen van de periodieke schenking via een notariële akte doe je bij de notaris. Hierbij kun je je eigen voorwaarden formuleren.