Bedrijven opzoeken
Image default
Bedrijven

Omgaan met human resources

Bedrijven zijn vaak afhankelijk van de mensen die werken binnen het bedrijf. Om de samenwerking van de werknemers en de individuele prestaties van de werknemers te verbeteren en op een hoog niveau te houden heeft een bedrijf of een human resources management afdeling nodig of een human resources adviesbureau nodig. 

 

Human resource management gaat uit van twee formules om de prestaties van de werknemers te garanderen. P=AMO wordt gebruikt voor de individuele prestaties van werknemers. De P staat voor performance, of prestaties. De A staat voor ability, of vaardigheden. De M staat voor motivation, of motivatie en de O staat voor opportunity, of kans. Ability gaat over de vaardigheden en de kennis die je bezit als werknemer en human resource management kijkt of je genoeg kennis en vaardigheden bezit om je baan goed uit te voeren. Motivation gaat over je wil om je baan uit te voeren en hoe gedreven je bent. Human resource management kijkt dan naar manieren om je te motiveren, zodat je beter je werk kan doen. Opportunity gaat over de omgeving van je bedrijf en de kansen die jou worden geboden binnen die omgeving. De andere formule is P=OCA. O staat voor organisation, of organisatie. C staat voor capabilities, of capabiliteiten en A staat voor attitude, of houding. Deze formule wordt gebruikt door human resource management om de prestaties van een groep werknemers te verbeteren. Organisation gaat over de manier waarop het bedrijf en de werknemers zijn georganiseerd en hoe de samenwerking verloopt. Capabilities gaat over de vaardigheden van de werknemers en Attitude gaat over de manier waarop de werknemers kijken naar het werk en hoe zij zich gedragen tegenover elkaar. 

 

Human resource management biedt HR advies op deze gebieden om het bedrijf effectiever te laten draaien door de werknemers effectiever te laten werken en beter te laten presteren. Er zijn verschillende manieren om OCA en AMO toe te passen, afhankelijk van de sector waarin het bedrijf opereert en de visies van HRM en het bedrijf zelf. 

 

https://www.cbbs.nl/

Gerelateerde artikelen

Trampoline parken

Hoe u uw bedrijf kunt verbeteren met met verschillende makkelijke aanpassingen in het bedrijf

Voordelen lamellenafdekking op je zwembad