• Rechten 14.06.2021

  Een dierbare verliezen is een zwaar proces. Daar wil je liever geen gedoe bij wat betreft de erfenis van je overleden dierbare. Als je verwacht dat er problemen gaan ontstaan of deze al zijn ontstaan, kun je een erfrecht advocaat inschakelen om je daarbij te helpen. Een erfrecht advocaat is op de hoogte van alle geldende regelgeving, plichten en rechten die van pas komen bij de erfenis. Je kunt een erfrecht advocaat inschakelen voor verschillende problemen die opspelen rondom de erfenis van de dierbare.

   

  Problemen rondom de erfenis

  De overledene, door een erfrecht advocaat de erflater genoemd, kan in sommige gevallen zelf een testament hebben achtergelaten. Hierin wordt omschreven wie de erflater zijn erfgenamen heeft benoemd en vaak ook welke erfgenaam wat krijgt. Wanneer een dergelijk testament ontbreekt, kunnen verschillende vragen ontstaan. In de meeste gevallen gaat alles naar de laatste echtgenoot, al geldt dit niet voor elke situatie. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een erfrecht advocaat je helpen dit op te lossen.

   

  Erfgenamen zijn niet bekend

  Een erfrecht advocaat kan bijvoorbeeld uitzoeken wie de erfgenamen zijn, wanneer niet bekend is welke erfgenamen er van de overledene zijn. Hiervoor wordt een speciale bewindvoerder gekozen, die samen met de erfrecht advocaat in kaart zal gaan brengen welke erfgenamen er mogelijk recht hebben op een deel van de erfenis. Een bewindvoerder kan een familielid van de erflater zijn, maar ook een betrokken persoon zoals een vriend of een buurman of een overkoepelende instantie.

   

  Openstaande of uitstaande schulden

  Ook wanneer de erflater schulden heeft waaraan nog moet worden voldaan of die nog moeten worden terugbetaald aan de erflater, kan een erfrecht advocaat helpen. De financiële situatie van de erflater wordt hiervoor in kaart gebracht, zodat een overzicht ontstaan van alle uitstaande en openstaande leningen indien van toepassing. Zo kunnen ook de financiën van de overledene op een fijne en overzichtelijke manier opgelost worden. Hiervoor wordt een speciale persoon aangesteld, die de verantwoording over deze schulden krijgt. Hij of zij mag dan namens de erflater de uitstaande schulden innen, of de openstaande schulden betalen. Met behulp van de erfrecht advocaat kan ook de verdeling van deze schulden bepaald worden. 

   

  Erfgenaam ontevreden over erfenis

  Ten slotte kan het voorkomen dat de erfgenamen die benoemd zijn niet tevreden zijn met hun deel van de erfenis. Een erfrecht advocaat kan dan optreden als bemiddelaar tussen verschillende partijen. Er kan bijvoorbeeld uitgezocht worden op welk deel een bepaalde erfgenaam ongeveer recht zou hebben volgens de wet. Ook kan een erfrecht advocaat dienen als gespreksleider en daarmee zorgen voor een georganiseerd gesprek tussen beide partijen. Een erfrecht advocaat zorgt bij dit probleem hoe dan ook voor duidelijkheid.

   

  Een erfrecht advocaat kan echt helpen

  Een erfrecht advocaat geeft dus juridische hulp rondom de gehele erfenis. Erfrecht advocaten zijn gespecialiseerd en weten dus precies wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Ook schulden die nog betaald moeten worden aan derden of juist aan de erflater zelf worden in kaart gebracht, evenals de persoon die deze namens de erflater mag innen. Ten slotte kunnen ook nieuwe erfgenamen worden opgespoord. Verwacht je dus met een van deze onderwerpen problemen rondom de erfenis, of zijn deze al ontstaan? Twijfel niet langer en schakel een erfrecht advocaat in.

   

  Posted by @ 12:44 pm

  Tags:

 • Comments are closed.

Archief