Bedrijven opzoeken
Image default
Bedrijven

Heeft het aanvechten van ontslag bij een reorganisatie nut?

Bij een reorganisatie vinden in (bijna) alle gevallen veel ontslagen plaats. Maar wat kunt u er als werknemer aan doen om niet ontslagen te worden? In de meeste gevallen heeft u vrij weinig in te brengen, aangezien de werkgever zich aan de ontslagvolgorde van het arbeidsrecht moet houden. Maar betekent dit ook dat het zinloos is om uw ontslag aan te vechten?

Dit is namelijk niet het geval. Hoewel het echter wel afhangt van de situatie, is het in sommige gevallen zeker de moeite waard om uw ontslag aan te vechten. De ontslagen die de werkgever wilt doorvoeren, worden namelijk ten allen tijden gecontroleerd door een rechter of door het UWV. Deze instanties bepalen uiteindelijk of het voorstel geldig is. Beide instanties keuren namelijk ongeveer de helft van de aanvragen om verschillende redenen af. Zo zijn er in 2014 39.300 ontslagaanvragen ingediend bij het UWV, waarvan er slechts 19.600 werden goedgekeurd (hiervan was 80% het gevolg van een reorganisatie). Indien u het ontslag wilt aanvechten dan is het zeer raadzaam om hier samen met een jurist of advocaat naar te kijken vanwege de gespecialiseerde aard van het werk. U kijkt dan samen met de desbetreffende ambtenaar of de afspiegelingslijst correct is toegepast door de werkgever en of de geboortedatum en datum van indiensttreding kloppend zijn. Klik hier voor meer informatie.

Echter maakt u als starter, uitzendkracht of tijdelijk medewerker op deze manier weinig kans om het ontslag terug te draaien. Volgens de ontslagvolgorde van het arbeidsrecht moeten namelijk eerst de flexcontracten beëindigd worden. Onder flexcontracten vallen onder andere tijdelijke contracten, payroll- en uitzendkrachten en gedetacheerden. Werknemers die in vaste dienst zijn zullen deze ronde namelijk altijd overleven (mits zij al geruimere tijd in dienst zijn).

Mocht u meer willen weten over een reorganisatie, de eisen van het arbeidsrecht waar uw werkgever aan moet voldoen of wanneer u uw ontslag kunt aanvechten, dan kunt u een kijkje nemen op de carrierepoort.nl

http://www.carrierepoort.nl